In English
The syllabus for AHA101 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA101.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA101 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA101.pdf