In English
The syllabus for AHA012 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA012.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA012 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA012.pdf