In English
The syllabus for AHA007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA007.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA007.pdf