In English
The syllabus for AHA006 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA006.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA006 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA006.pdf