In English
The syllabus for AHA005 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA005.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA005 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA005.pdf